FuturoCoin START – blockchain and White Paper released

FuturoCoin START – blockchain and White Paper released

Another historical event that will push FutureNet forward is the official launch of the FuturoCoin crypto project, which has started with a 2.5 million community. Community development The company has been on the market since 2014. The owners Roman Ziemian and Stephan...
START FuturoCoin – blockchain i White Paper udostępniony

START FuturoCoin – blockchain i White Paper udostępniony

Kolejnym  historycznym wydarzeniem, które pchnie mocno firmę FutureNet do przodu jest oficjalne uruchomienie projektu kryptowaluty FuturoCoin, startującego z 2,5 milionową społecznością. Budowa społeczności Firma na rynku jest już od 2014 roku. Właściciele Roman...